تاریخ انتشار سریال وایکینگ ها Vikings فصل 5

زمان پخش سری پنجم قسمت 1 مشخص شد

قسمت 1 پنجشنبه 9 آذر 1396 ساعت 8 صبح

Download Serial Vikings Season 5 [Five] + Zaman Pakhsh

آرشیو فصل های 1 تا 4 در سایت موجود است

زمان پخش فصل 5 سریال وایکینگ ها Vikings